Zavarivanje

Zavarivanje

Zavarivanje je proces izrade nerazdvojivog spoja uspostavljanjem međuatomskih veza između delova koji se zavaruju, pri kome se pojedinačno ili kombinovano koristi toplotna i mehanička energija, a po potrebi i dodatni materijal.“ Zavarivanje je veoma bitan tehnološki proces u mnogim granama savremene industrije, posebno u mašinogradnji, građevinarstvu procesnoj industriji, automobilskoj industriji, brodogradnji,… Nasa kompanija IMW pruza naj kvalitetnije   usluge u oblasti Zavarivanja 

MW Montage Engineering