Sendvič Paneli

ATMOSFERSKI USLOVI

Sledeći atmosferski uslovi su najbitniji prilikom montaže sendvič panela:

 • Zbog njihove male sopstvene težine montaža se ne mora vršiti, ako brzina vetra je iznad 9m/s.
 • Paneli se ne moraju instalirati kada ima padavina snega i kiše ili u uslovima guste magle.
 • Treba zaustaviti montažne radove kada je na kraju dana vidljivost smanjena i ne postoji posebno veštačko osvetljenje na radilištu.
 • Stavljanje unutrašnje obloge panela morate izvoditi na temperaturama iznad 4°C.

MONTAŽA

U cilju sprečavanja oštećenja na visoki kvalitetne panele, sa njima je potrebno pažljivo rukovati. Preporučljivo je da koristite čiste rukavice.

Rubovi panela imaju hrapavosti в zbog njihovog sečenje, tako da se boja može svući do obloge od cinka, kada se paneli kližu uzdužno. Na svakom mestu, gde je integritet boje oštećen, lim počinje korodirati brže i se vek panela znatno skraćuje.

Nemojte naglo povlaćiti panele iz paketa na način prikazan na dole navedenoj šemi! Vlačenje i guranje panela može dovesti do ogrebotina. Uhvatite obe strane i podignite guranjem u poprečnom pravcu!

Prilikom uzimanja jednog panela iz paketa i njegovog ručnog nošenja duž radilišta, budite sigurni da izbegavate svako nagibanje, savijanje ili koncentrovano opterećenje. Paneli se moraju transportovati vertikalno.

Uverite se da svi paketi, koji su već otvoreni , su zaštićeni od eventualnih šteta, prouzrokovanih atmosfersim uslovima (oluje, padavine, itd.).

Koraci radnika mogu isto tako prouzrokovati ogrebotine . Važno je tabani cipela ili čizma da ne zadržavaju male kamenčiće, piljevinu, itd.

Kada se paneli montiraju može da bude potrebno sečenje na lokaciji radilišta. U takvim slučajevima morate uzeti u obzir sledeće:

 • Prilikom sečenja svaki panel mora da bude dobro izmeren, te linije sečenja moraju biti prethodno obeležene. Linije treba da budu jasne, izbegavajući zamršene forme.
 • Prilikom sečenja paneli moraju biti u horizontalnom položaju i sigurno pričvršćeni na radnu površinu ili na oslonac sa mekanom površinom (drvene palete, stiropor, itd.)
 • Otvori napravljeni u u krovne ili zidne panele pre montaže, slabe njihov poprečni presek, te zato treba tokom montaže preduzeti odgovarajuće mere za pojačavanje ovih delova.
 • Sećenje krovnih panela nakon njihove montaže je moguće tek nakon provere bezbednosti montaže, da bi se sprečilo pomeranje panela tokom sečenja.
 • Ako je debljina panela previša i sečenje dve metalne površine panela nije moguće da bude izrađeno istovremeno, linija sečenja mora da bude tačno nacrtana na obe strane panela, tako da se sečenje se vrši u dve faze.
 • Prilikom montaže često se formiraju isečci/ piljevina kao rezultat sečenja ili prilikom namotaja samourezivih šrafa. Ako oni ne budu odmah uklonjeni od površine panela, oni će korodirati i izazvati mrlje od rđe, što je nepoželjno posebno ako je boja svetla. Suviše često ovo obojenje je preduslov za oštećenje panela i njihovog estetskog izgleda. Sva piljevina mora da bude odmah uklonjena sa površine panela.
 • Rezni alat mora da obezbedi čistoi lako sečenje, bez nanošenja štete na površini panela. Pogodni su testere s uskim trakama. Kružne se testere mogu koristiti samo ako one garantuju tačno i pravilno sečenje. Ugaone brusilice, opremljene rezačima nisu pogodne (spaljivanje reza i površinska rđa).
MW Montage Engineering