Metalne Konstrukcije

Metalne konstrukcije

Posebni tehnički uslovi sadrže zahteve u pogledu materijala, izrade i montiranja konstrukcije, izrade plana zavarivanja, kao i načina i obima specijalnih kontrola čelične konstrukcije. Planovi zavarivanja i specijalnih kontrola čine sastavni deo tehničke dokumentacije.

Pri dimenzionisanju čelične konstrukcije, zavisno od njihove namene, uzimaju se u obzir sledeće vrste opterećenja: sopstvena težina i druga stalna opterećenja; pokretno opterećenje; sneg; vetar; uticaj promena temperature; pritisak zemlje; hidrostatički pritisak; dejstvo pritisnutih štapova na poprečne oslonce; bočni udari vozila; razni udarci; opterećenje koje nastupa za vreme montiranja konstrukcije; razna povremena opterećenja; sila kočenja; centrifugalna sila; trenje u ležištima; pomeranje oslonaca; okretanje oslonaca i sl.

Pri probnom sastavljanju, kao i za vreme izrade, kontrolišu se mere čelične konstrukcije i njenih delova, s tim da odstupanja ne smeju da prelaze vrednosti koje su utvrđene propisima za tolerancije mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija.

1679951058863

Čelične konstrukcije moraju da se zaštite od korozije pre montaže, i to delimično ili u celini, zavisno od namene konstrukcije. Zaštita od korozije vrši se prema propisima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije.

MW Montage Engineering